Wildmen

OVER ONSWILDMEN BLUESBAND Al jaren timmert Wildmen Bluesband op een gedreven manier aan hun weg binnen de Nederlandse bluesscene. Het repertoire, met heel veel eigen composities waar hier en daar een cover tussen zit, wijst duidelijk op een niet-alledaagse keuze. De manier waarop Wildmen Bluesband aan hun muziek een eigen draai geeft getuigt van de grote inventiviteit van deze vijf muzikanten. Juist dat ene akkoordje erbij, mineurtje hier, septiemetje daar, maakt Wildmen Bluesband tot een absoluut unieke band binnen het Nederlandse bluesgebeuren. Tijdens de optredens van Wildmen Bluesband krijgt het publiek een muzikaal spektakel wat zijn weerga niet kent. Met Saskia's heldere, loepzuivere stem met een volume waar je versteld van staat, loodst zij haar mannen en zeker ook het publiek door een zinderende bluesmiddag en/of avond. Samen met topgitarist Jos vormt zij de blikvanger van de band. Met aan de andere zijde toetsengoochelaar Ruud en achter haar ‘Ginger Baker’ Rob op drums en ‘masterpicker’ Mark op basgitaar gaat de band op niet mis te verstane manier los. Met tomeloze energie en enthousiasme wordt het publiek als het ware getorpedeerd met allerlei muzikale en vocale bluesvormen. Dat is een kunst op zich en ook de kracht die Wildmen Bluesband uitstraalt. Want vergis je niet, hier staan niet zomaar 5 muzikanten een potje muziek te maken. Zij zijn een uitzonderlijk goed op elkaar ingespeelde, hechte eenheid die met volle, zichtbare emotie hun missie uitdragen. Wat het repertoire betreft…...... Ga gewoon als de bliksem naar een optreden van Wildmen Bluesband om te ervaren, te beleven wat deze band met je doet.

 

WILDMEN BLUESBAND For years now, Wildmen Bluesband has been working on their way in the Dutch blues scene in a passionate manner. Their repertoire, with many own compositions and a cover now and then, clearly indicates this is not a standard bluesband. The way Wildmen Bluesband give their music their own twist, shows great creativity of these five musicians. Just that one extra chord, minor note here, seventh note there, makes Wildmen Bluesband an absolutely unique band within the Dutch blues scene. During the performances of Wildmen Bluesband, the audience gets a musical spectacle that is unparalleled. With Saskia's clear, flawless voice with a volume that amazes you, she guides her men and certainly the audience through a blistering blues afternoon and/or evening. Together with topguitarist Jos, she is the eye-catcher of the band. With on the other side keyboard magician Ruud and behind her 'Ginger Baker' Rob on drums and 'masterpicker' Mark on bass guitar, the band goes wild in no uncertain way. With unbridled energy and enthusiasm, the audience is torpedoed, as it were, with all kinds of musical and vocal blues forms. That is an art in itself and also the power that Wildmen Bluesband radiates on stage. Because make no mistake, it is not just 5 musicians making music. They are an exceptionally well attuned, tight unit that carries out their mission with full, visible emotion. As for the repertoire......... Just go like hell to a Wildmen Bluesband gig to experience what this band does to you.